Οι νεότερες γενιές προσανατολίζονται σε ένα νέο μοντέλο εργασίας: αυτό του ελεύθερου αυτοαπασχολούμενου που συνάπτει πολλές συμβάσεις έργου μικρής διάρκειας με πολλούς διαφορετικούς «εργοδότες». Αυτή είναι η Gig Economy.